VROUWEN IN MAURITIUS

VROUWEN IN MAURITIUS

Net als in andere industrialiserende landen, verandert de rol van vrouwen in Mauritius snel. Een belangrijke reden voor verandering is de snelle instroom van vrouwen in de vele banen gecreëerd in de jaren 1980 in de export industrie. Alhoewel de vrouwen voor het grootste deel laag betaald worden, de werkgelegenheid stelt vrouwen in staat om een zekere mate van persoonlijke en sociale vrijheid te krijgen wat voorheen beperkt was tot de rol van moeder en vrouw. Een vrouw zei in een National Geographic artikel het volgende: “Voor een Mauritiaanse vrouw, is werken vrijheid krijgen. Vroeger kon een meisje haar huis niet verlaten tot haar ouders een man voor haar vonden, en daarna verhuisde ze naar de familie van haar man en bracht de rest van haar leven thuis met baby’s door. Ik heb mijn man op het werk ontmoet, en het was mijn beslissing om hem te trouwen. Nu leven we in ons eigen huis.”

De regering heeft maatregelen genomen om de gelijkheid van de seksen te bevorderen door intrekking van discriminerende wetten betreffende erfelijkheid en emigratie. In 1989 benoemde de overheid officieren in de belangrijkste ministeries om de problemen van vrouwen betreffende gelijkheid aan te pakken. Verslagen van het Ministry of Women’s Rights and Family Welfare en anderen wijzen er echter op dat geweld tegen vrouwen veel voorkomt. Door de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen is behoefte ontstaan aan meer kinderopvang voorzieningen en voor meer arbeidsbesparende apparaten in huis.

Leave a Reply

Your email address will not be published.