PROJECTEN

Sense Foundation voert diverse activiteiten uit in het bijzonder voor vrouwen en kinderen, maar ook voor mannen en ouderen. Vrouwen en kinderen zijn de twee kwetsbare groepen die vaak slachtoffer worden van sociaal maatschappelijke ongelijkheid en onderdrukking. Vrouwen moeten vandaag de dag nog altijd vechten voor hun rechten en gelijkwaardigheid, zowel in hun privé-leven als in de samenleving. Dat zou je eigenlijk niet verwachten in Nederland maar toch is dat een feit.

Empowerment van vrouwen is heel belangrijk. Vooral vrouwen met andere culturele achtergronden en die de Nederlandse taal niet (of niet goed) beheersen. Dit vormt een grote belemmering in hun sociaal maatschappelijke ontwikkeling. En de thuis situatie van deze groep vrouwen is ook niet iets om blij van te worden. Daarom is het nodig om deze vrouwen de mogelijkheden te bieden om voor zichzelf op te komen en zich te ontwikkelen.

Kinderen worden vaak slachtoffer van nalatigheid door ouders/verzorgers, huiselijk geweld, mishandeling en seksueel misbruik. Dit heeft direct een negatief invloed om hun sociaal emotionele ontwikkeling. Belangrijk is dat deze kinderen tijdig hulp krijgen zodat zij geen blijvende schade aan overhouden. Daarom is Sense Foundation regelmatig bezig om kinderen (en gezinnen) de basishulp te bieden ze door te verwijzen naar instanties zodat zij verder specialistische hulp kunnen krijgen.