SENSE FOUNDATION

sense-damesSENSE FOUNDATION is een NGO (vrijwilligers & professionals) die zich in het bijzonder inzet voor vrouwen en kinderen in de samenleving in Nederland en in landen in ontwikkeling. De organisatie is al vele jaren actief in het initiëren en uitvoeren van werkzaamheden voor haar doelgroepen. De status van Sense Foundation is officieel gemaakt met de registratie via de notaris en bij de KvK in 2016.

Vrouwen hebben vaak te maken met ongelijke behandeling op vele vlakken. De één vindt dat vrouwen volgens hun culturele gebruiken, thuis horen te zijn om te koken en voor de kinderen te zorgen. Ook vinden zij dat vrouwen niet capabel zijn om kinderen op te voeden. De ander vindt vanuit zijn denken dat vrouwen niet geschikt zijn voor vele topfuncties in de maatschappij. Anderen vinden weer dat het een vereiste is van van hun geloof dat vrouwen helemaal gesluierd hun leven moeten doorbrengen en zeker niet gelijk staan met de mannen.

Wat ook de redenen mogen zijn om de vrouwen in een achtergestelde rol te plaatsen in de samenleving, wij van Sense Foundation vinden dat ongeacht hun afkomst, cultuur en geloof, vrouwen gelijke kansen moeten krijgen in de Nederlandse samenleving, maar ook elders in de wereld.

SENSE Foundation biedt vrouwen en kinderen de kans om zich te ontwikkelen voor een betere positie in de maatschappij. Het is belangrijk om zelfstandig te kunnen zijn en om te geloven in jezelf. Veel mensen hechten waarde aan de traditionele gedachten van vroeger: de vrouw doet het huishouden en zorgt voor de kinderen, de man zorgt voor het geld. Heden ten dage denkt de meerderheid van de Nederlandse bevolking hier anders over. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig en voeren dezelfde taken uit. Gelukkig maar!

SENSE - dames genieten van hun machiattoDesondanks is er een kleine groep mensen in Nederland die de oude gewoontes en tradities niet los kan laten en zich hieraan vastklampt. Voor deze groep is het een enge gedachte dat de rollen ook omgedraaid kunnen worden. Vrouwen die zelfstandig en onafhankelijk zijn, vormen voor hun partner een bedreiging. Vaak is het leven van een vrouw met een goede opleiding en baan, lastiger dan men zou denken. De man die in het verleden is blijven “hangen” kan niet vatten dat de vrouw ook voor het geld kan zorgen en een net zo belangrijke, soms wel belangrijkere, rol kan spelen in hun huishouden.

Deze moeilijk situaties kunnen leiden tot scheidingen of ruzies waarbij de kinderen in dit gezin vaak de dupe zijn. Bij een scheiding is de vrouw vaak degene die dan stopt met werken om voor de kinderen te zorgen. Hierdoor komt zij in een soort isolement terecht. Carrière maken komt er vaak niet meer van en er ontstaan spanningen. De frustratie van de moeder wordt afgereageerd op de kinderen, wat de kinderen alles behalve ten goede komt.

Kinderen maken moeilijker contact met andere kinderen en kunnen vaak niet praten over hun gevoelens. De schoolresultaten zijn laag, omdat ze in een omgeving opgroeien waar veel irritaties zijn, wat soms gepaard gaat met financiele problemen. Deze groep kinderen en moeders hebben behoefte aan begeleiding en afleiding. SENSE organiseert activiteiten waarbij deze doelgroepen de nodige afleiding en tegelijkertijd de juiste begeleiding krijgen om weer positief in het leven te staan!