GENDER ISSUES IN INDIA

GENDER ISSUES IN INDIA

Gender discriminatie blijft een enorm probleem binnen de Indiase samenleving. De eeuwen oude traditionele normen hebben vrouwen gedegradeerd tot een secundaire status binnen het gezin en op de werkplek. Dit heeft een drastisch invloed op de gezondheid, financiële status, onderwijs en politieke betrokkenheid van vrouwen. Vrouwen worden vaak op jonge leeftijd uitgehuwelijkt, worden jonge moeders, en worden vervolgens noodgedwongen belast met huiselijke en financiële verantwoordelijkheden. Ze zijn vaak ondervoed omdat de vrouw meestal als laatste mag eten (meestal restjes) en de laatste om medische hulp te ontvangen in het gezin. Daarnaast zijn er slechts 54 procent van de Indiase vrouwen die kunnen lezen en schrijven in vergelijking met 76 procent van de mannen. Vrouwen krijgen weinig scholing en hebben last van oneerlijke en bevooroordeelde erfenis- en echtscheidingswetten. Deze wetten vormen een belemmering in financiële verzelfstandiging en veiligheid van vrouwen.

Al deze problemen worden in Rajasthan verergerd door hoge seizoenmigratie. Voor veel mannen in Rajasthan, is de migratie nodig omdat delen van Rajasthan vaak niet voldoende banen hebben voor de mannen om hun gezin het hele jaar door van inkomen te voorzien. Vrouwen worden vaak achtergelaten en moeten gedwongen voor het hele huishouden zorgen. Dit wordt steeds moeilijker, omdat er geschat wordt dat de loon van een vrouw gemiddeld 30 procent lager ligt dan de lonen van een man in een vergelijkbare positie. Hoewel deze moeders werken, moeten ze ook zorgdragen voor de huishoudelijke taken. Deze formule van ondersteuning van de Rajasthani gezinnen laat weinig ruimte over voor de groei en ontwikkeling van de rechten van vrouwen en hun opleidingsniveau.

Er bestaat een sterk “voorkeur voor zonen” in deze regio, wat ook het geval is in het hele land. Hoge cijfers van kindermoorden en abortussen (foetusmoorden) als het om meisjes gaat, teisteren het gebied. In 2001 leefden er op elke 1.000 mannen slechts 922 vrouwen in Rajasthan. Het hebben van zonen is economisch voordelig voor gezinnen volgens de culturele instellingen; deze instellingen verkleinen de rol van de vrouwen drastisch in de traditionele samenleving. Vrouwen blijven worstelen om dezelfde status te bereiken als mannen in Rajasthan. In Rajasthan zijn verschillende NGO’s die instrumenteel zijn in het bieden van mogelijkheden voor vrouwen. Deze organisaties helpen met het opbouwen van netwerken voor financiële zelfhulpgroepen. Ze introduceren ideeën over microfinanciering, waardoor vrouwen zelf hun activiteiten kunnen beheren. Andere lokale NGO’s voeren projecten uit die de vaardigheden van vrouwen naar het buitenland exporteren om aanzienlijke inkomsten te genereren.

In 2006 hielp Olen Crane, een stagiair, bijna 400 vrouwelijke ambachtslieden in Udaipur met het verzamelen van monsters van hun textielproducten en deze te verkopen aan Amerikaanse bedrijven. Soortgelijke projecten hebben een enorm potentieel om de financiële en sociale status van de Rajasthani vrouwen te verbeteren. Verandering op lokaal niveau en participatieve actie zal helpen om vooroordelen en stereotypen te elimineren. Het creëren van bewustwording van de belangrijke geslachtskloof die binnen de Indiase samenleving bestaat zal hieraan bijdragen.

Gender Gelijkheid

Vrouwen over de hele wereld hebben minder kansen en lijden meer aan exponentieel schendingen simpelweg omdat ze vrouwen zijn. In sommige landen, zijn vrouwen het juridisch eigendom van hun echtgenoten, hebben geen recht op de erfenis, kunnen geen geld lenen, en hebben geen rechten. Het is gebruikelijk voor vrouwen om geen opleiding te hebben, geen beslissingen mogen nemen over de zorg van hun kinderen, of mogen beslissen wanneer en hoe ze worden aangeraakt.

Door deze beperkingen zijn vrouwen volledig afhankelijk van hun man om te overleven. Zonder man, hebben vrouwen weinig om hen te steunen. De statistieken van deze uiterst smadend cyclus zijn onthutsend:

  • Vrouwen werken voor twee derde van ‘s werelds werktijden en produceren van de helft van het voedsel in de wereld, maar toch verdienen ze slechts 10 procent van het inkomen van de wereld en bezitten ze minder dan één procent van het land in de wereld.
  • Huiselijk geweld is de grootste oorzaak van letsels en dood van vrouwen over de hele wereld. Zorgt voor meer doden van vrouwen in de leeftijd 15-44 dan kanker, malaria, verkeersongevallen en oorlog.
  • 75 procent van de één miljard ongeletterde mensen over de hele wereld zijn vrouwen.

Het gevecht tegen geneer-discriminatie is zeer uitdagend. Dit is te wijten aan ingebedde culturele tradities die patriarchale systemen ten goede komen. Echter, deze uitbuitende tradities onderdrukken de helft van de wereldbevolking, houden het recht van vrouwen op gelijke behandeling, onderwijs en economische kansen tegen. Zonder gendergelijkheid, kunnen overheden de armoede niet overwinnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.