COACHING

Wat is coaching?
“Coaching is het toepassen van psychologische principes om mensen bij te staan preventief op te treden als zij een belangrijke verandering in hun leven willen doorvoeren” of “Coaching is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen”.

“Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag” (Wikipedia).

coaching-kinderen-nlCoaching is heel belangrijk voor de sociaal maatschappelijke ontwikkeling in de samenleving voor een ieder. Tijdens coaching classes van SENSE vertellen coaches vanuit verschillende methoden en benadering over hun motivatie, hun inspiratie en hun werkwijze als coach. Er is ruimte voor vragen en een mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek.
SENSE voert diverse coachingstrajecten uit. Zo zijn er coaching-activiteiten voor kinderen van de basisscholen. Hierbij wordt nadruk gelegd op hun scholingsactiviteiten en thuissituatie. Deze kinderen hebben vaak behoefte aan taalontwikkeling, huiswerkbegeleiding, sportstimulering en ander vormingsactiviteiten.
Dan hebben wij nog coaching voor kinderen van de middelbare scholen. Bij deze groep kinderen zijn er ook andere zaken zoals verliefd worden, relaties en het maken van toekomstplannen qua studie etc. belangrijk, omdat zij in een andere ontwikkelfase zitten.
coaching-teachers-in-suriname-2Daarnaast hebben wij coaching van volwassenen. Bij deze groep komen er allerlei zaken aan de orde: gezin, werk, studie en persoonlijke ontwikkelingen gaan hand in hand samen in deze fase. Voor deze groep heb je ook de beroep-gerelateerde coaching. Een coachingstraject waarbij de deelnemers doelstellen om in hun uitvoerende beroepen beter te worden en het uiterste uit te halen.


Foto 1: Roeckshana en Rudina; twee gedragsspecialisten die veelal met jongeren werken en hun in diverse fasen begeleiden en coachen.

Foto 2: Tijdens één van de trainings-/coachingsdagen van leerkrachten, schoolleiders en sociaal maatschappelijk werkers in Suriname. Een activiteit die jaarlijks plaatsvindt.

SENSE -verken je omgevingFoto 3: Roeckshana met een aantal jongeren tijdens één van de buitenactiviteiten in het coachingstraject dat uit verschillende activiteiten bestaat.

Foto 4: Roeckshana met een groep kinderen van het basisonderwijs die zeer dankbaar zijn met de hulp die zij vanuit Nederland krijgen.

Foto 5: Roeckshana met een team van getrainde leerkrachten, schoolleiders en sociaal maatschappelijk werkers in Suriname. Een training die jaarlijks wordt gegeven.


  1. coaching-kinderen-surinameHet is belangrijk om als coach aan te sluiten bij de beleving van de ander door eerst contact te maken en vertrouwen te krijgen.
  2. De gecoachte is de eigenaar van de coachvraag en het proces, waarin hij/zij zich verder ontwikkelt, de gecoachte bepaalt dus zelf waar het inhoudelijk over gaat, waaraan diegene wil werken en hoe hij/zij de eigen krachten hiervoor gebruikt.
  3. Als coach ben je alert op het interactieproces, tussen de coach en de gecoachte. Als coach let je op de gebaren, houdingen, intonatie en de manier van uitdrukken van de ander.
  4. Als coach ben je nieuwsgierig naar de persoonlijke beleving van de ander. Je geeft jezelf de ruimte om je in te leven in zijn/haar referentiekader, omdat daar de antwoorden zijn te vinden.
  5. Als coach ben je integer en open. De gecoachte krijgt eerlijke en gebalanceerde (positieve en negatieve) feedback over zijn gedrag en communicatie.
  6. De relatie van de coach en gecoachte is gelijkwaardig.
  7.  De belangen van de gecoachte staan voorop, wat betreft het zelf zoeken en vinden van antwoorden en oplossingen.

coaching-teachers-in-suriname