PBS

SENSE - PBS educatie systeemHet PBS systeem
Positive Behaviour Support (PBS): de toepassing in de praktijk en het effect ervan.
De kernprincipes van PBS zijn:
1. Ontwikkelen van duidelijke gedragsverwachtingen
2. Duidelijk zijn en consequent met de gevolgen
3. Herkennen en bekrachtigen van gewenst gedrag
4. Minimaliseren van aandacht voor ongewenst gedrag
5. Communiceren en onderwijzen van je verwachtingen

Belangrijke sleutelelementen hierbij zijn: preventie, effectief klassenmanagement, op data gebaseerde besluitvorming, positieve interventies en samenwerken met ouders. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat op scholen waar PBS is ingevoerd:
• leerlingen meer (pro)sociaal gedrag laten zien • probleemgedrag afneemt
• leerlingen zich prettiger en veiliger voelen • leerprestaties verbeteren
• effectieve leertijd toeneemt • leerkrachten en docenten meer plezier aan hun werk beleven