SENSE PROJECT

sense-coaching-kinderen-speciaal-onderwijs“SENSE” waar kinderen, kinderen zijn!

Een initiatief van SENSE FOUNDATION met medewerking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC Suriname)

SENSE FOUNDATION is voor het bijzonder onderwijs in Suriname het SENSE PROJECT aan het opzetten. Dit is een project voor kinderen met gedragsproblemen en gedragsstoornissen. Deze kinderen worden tijdelijk in het SENSE EDUCATIE CENTRUM opgevangen waar zij zullen worden begeleid door professionals. Deze professionals werken aan samen met de kinderen en de ouders aan het gedrag van het kind. Tegelijkertijd krijgen deze kinderen het speciaal onderwijs door vak-getrainde leerkrachten, zodat zij na hun herstelperiode bij Sense gewoon weer naar het regulier onderwijs kunnen instromen.


Het SENSE project is ontwikkeld door SENSE FOUNDATION met als doel kinderen die speciale aandacht en begeleiding nodig hebben (sociaal, maatschappelijk, educatief en mentaal) op te vangen en te begeleiden. Te vaak worden kinderen op scholen en in gezinssituaties bestempeld als probleemkinderen en worden zij te vaak uitgesloten van de reguliere dagelijkse activiteiten. Dit heeft direct een negatieve invloed op de ontwikkeling van deze kinderen. Niet alleen op het gebied van scholing, educatie en sociale ontwikkeling worden deze kinderen achtergesteld, maar ook op het gebied van psychische en mentale ontwikkeling ondervinden deze kinderen grote afwijkingen en achterstanden.
Maar waar ligt dit aan? Wiens schuld is het dat deze kinderen zo worden behandeld in de maatschappij? Waarom is het gedrag van deze kinderen anders? Allemaal vragen waarop wij graag een antwoord willen hebben. We kunnen de schuldigen benoemen en de vinger wijzen naar elkaar, maar dat is onze doelstelling niet. Wij willen graag samen met ouders, opvoeders, begeleiders, leerkrachten en hulpverleners kijken naar gezamenlijke oplossingen. Daarom hebben wij in dit begeleidingstraject niet alleen aandacht voor de “problemen” van de kinderen, maar ook voor de andere partij: de ouders, opvoeders, begeleiders, leerkrachten en hulpverleners. Want zij spelen in de sociaal maatschappelijke en psychische ontwikkeling van kinderen een zeer belangrijke rol.
SENSE is een trainingscentrum waar ouders, opvoeders, sociaal maatschappelijke begeleiders, leerkrachten en hulpverleners gericht worden getraind in ‘vakkundige opvoeding en begeleiding van kinderen’ op scholen, in tehuizen, in gezinnen etc. Deze trainingen variëren van het lagere tot en met het HBO-niveau.
SENSE wordt een expertisecentrum op het gebied van sociaal maatschappelijke, educatieve en psychische begeleiding van kinderen waar geen onderscheid wordt gemaakt. Bij SENSE  zijn alle kinderen, ongeacht hun geslacht, ras, godsdienst, afkomst of sociale status gelijk en krijgen deze kinderen daadwerkelijk een gelijke behandeling.
Bij SENSE zullen er 80 tot 100 kinderen dagelijks de nodige begeleiding krijgen waar zij recht op hebben. Het is de bedoeling om deze kinderen tijdelijk professioneel en gericht te begeleiden zodat zij binnen korte tijd weer normaal kunnen meedoen aan de dagelijkse reguliere activiteiten op school en thuis.
De medewerkers van SENSE zijn ‘speciale leerkrachten’. Zij worden opgeleid tot professionele counselors die naast het onderwijzen van de moderne lesmethodes, ook zorg dragen voor een goede psychische en sociaal emotionele  gesteldheid van de kinderen. Zij vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van deze kinderen wat een zeer verantwoordelijke taak is.
Het SENSE project in Suriname is uniek en biedt kinderen en jongeren de essentiële toegang tot professionele en gerichte hulpverlening en begeleiding waar grote behoefte naar is. Met de realisatie van dit project krijgt Suriname het eerste professionele begeleidings- en trainingscentrum waar gewerkt zal worden met de moderne Nederlandse methodes. Ook zullen wij samenwerken met het speciaal onderwijs in Nederland.
SENSE is een aanzienlijk groot project en daar hangt ook een aardig financieel plaatje aan. Het SENSE project kost ruim 300.000,- euro (driehonderdduizend euro). SENSE FOUNDATION zet zich volledig in voor de inzameling van dit bedrag via diverse inzamelingsactiviteiten zoals: kleurenkaart-acties, collectes, sponsoring, donateurs, benefiet-evenementen, etc. Help ons in de realisatie van dit unieke project in Suriname. Waar de ontwikkeling van kinderen centraal staat en waar ouderen de mogelijkheden krijgen kinderen met liefde en expertise op te voeden en te begeleiden.